פרטיות


גילוי נאות:

לצורך גילוי נאות הננו להבהיר שכל הנתונים המתפרסמים באתר של futurenetnow. מסתמכים על הנתונים של חברת futurenet. העולמית לצוות futurenetnow. אין כל בעלות או זיכיון בחברת futurenet העולמית . כל מה שמובא כאן הוא לצורך מידע בלבד ועל מנת להקל את הגישה למידע למי שאננו קורא אנגלית צוות futurenetnow. ישמח להיות לעזר לכל מי שרוצה להיות חלק ממערכת futurenet . בעולם אולם תמיד צריך לזכור שכל שיקול הדעת על הצטרפות למערכת של פיוצרנט וההשקעה בה הינה של הלקוח בלבד ועליו מוטלת החובה לברר את כל הנתונים באופן עצמאי עד תום ואין לצוות futurenetnow. כל אחריות אישית או משפטית ביחס להצטרפות\ השקעה\ תשלום \ משיכה \ ממערכת futurenet.הבינלאומית